ΡΑΜΠΕΣ & ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε γέφυρα που κατασκευάζουμε σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση ώστε να έχει άριστη εφαρμογή στον χώρο εγκατάστασης. Κατά παραγγελία, μπορούμε να κατασκευάσουμε εκτός από τις συμβατικές γέφυρες πρόσβασης, καμπύλες γέφυρες, γέφυρες με σύστημα ανάκλησης και συστήματα γεφυρών με αρθρώσεις.

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη κατασκευάζονται από θερμά γαλβανισμένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα ή ανοδιωμένο αλουμίνιο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και του χώρου εγκατάστασης.

 

Σε κάθε γέφυρα πρόσβασης υπάρχει σύστημα σύνδεσης με την αποβάθρα, κουπαστή, μεταλλική λαμαρίνα πρόσβασης, σύστημα κύλισης και ρόδες από πλαστικό πολυαιθυλενίου για να μην δημιουργούνται φθορές στο κατάστρωμα της προβλήτας.

Για το κατάστρωμα χρησιμοποιούνται τάβλες τροπικής ξυλείας, βιδωμένες με ανοξείδωτες βίδες και περικόχλια.

Εκτός από μεταλλικές , η εταιρείας μας κατασκευάζει και πλαστικές πλωτές ράμπες από πολυαιθυλένιο.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΘΕΡΜΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ