ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ

Ακολουθώντας ίδιο σχεδιασμό και συνδυασμό υλικών με τις προβλήτες AquaPlast και AquaPlast Modular η εταιρεία μας κατασκευάζει δυο τύπους πλωτών εξεδρών, με συνδυασμό HDPE σωλήνων διαφορετικών διατομών ή με χρήση HDPE σωλήνων και ειδικού εξαρτήματος (bracket) αντίστοιχα.

Όλες οι εξέδρες που κατασκευάζουμε είναι πρακτικά αβύθιστες. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε δεν διαβρώνονται από το θαλάσσιο περιβάλλον και έχουν μηδενικές οικολογικές επιπτώσεις.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πλωτής κατασκευής καθορίζονται από τις προδιαγραφές του πελάτη και τον χώρο εγκατάστασης κατόπιν παραγγελίας.

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες όπως για χώρους αναψυχής, χώρους για θαλάσσια αθλήματα και παιχνίδια ή σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

ΠΛΩΤΗ ΕΞΕΔΡΑ

AQUAPLAST

ΠΛΩΤΗ ΕΞΕΔΡΑ

AQUAPLAST MODULAR