ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κατασκευάζουμε συστήματα αγκυροβολίας, σκάλες πρόσβασης, δέστρες πρόσδεσης σκαφών, φανοστάτες.

Κατά παραγγελία μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε εξάρτημα ειδικών προδιαγραφών.

ΔΕΣΤΡΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ