ΠΛΩΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε είδος και διάταξη ιχθυοκλωβών, η εταιρεία μας, μπορεί να κατασκευάσει  πλωτούς  διαδρόμους εργασίας μεγάλης σταθερότητας και αντοχής για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της μονάδας. Οι διαδρομοι μπορεί να είναι τοποθετημένοι στην μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ή και αγκυροβολημένοι στη στεριά.

Οι διάδρομοι εργασίας που κατασκευάζουμε έχουν την κατάλληλη σταθερότητα και αντοχή για την πιο απλή εργασία μέχρι και την μεταφορά βάρους με ανυψωτικές μηχανές.